Suradnja s INA Naftaplin d.d.

Ispis
Dobrovoljno vatrogasno društvo Šandrovac nastavlja u 2010 godini suradnju sa Sinaco d.o.o. Predsjednik DVD-a Šandrovac Ivan Zdelar potpisao je 29.12.2009. na sastanku koji je održan u Kalinovcu ugovor o pružanju usluga INI NAFTAPLIN s direktorom SINACO d.o.o. gosp. Berislavom Halgaš dipl.ing.sig. . To je nastavak suradnje od prijašnjih godina, vrijednost ugovora je za prvih šest mijeseci 50 000 kuna. U 2009. godini DVD-Šandrovac ostvario je bruto prihod od 77 000,oo kuna. Kako je prihod od proračuna općine 25 000.oo kuna to su veoma značajna sredstva za naš DVD i sva su uložena u nabavku opreme za gašenje.
Ažurirano ( Petak, 15 Siječanj 2010 20:29 )